Knjigovodstvo

DataProfit računovodstvo za vas obavlja sledeće računovodstvene usluge:


Poreske evidencije i savetovanje:

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum.
Sa klijentima sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Sudska veštačenja ekonomsko finansijske struke