Osnivanje preduzeća i radnji

Preporučujemo da nas angažujete za oslugu osnivanja i time osim same usluge osnivanja dobijete i važne savete vezane za početak poslovanja koje će biti u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Takođe, pored usluge samog osnivanja u APR-u, mi pružamo i uslugu prijave pravnog lica u Upravu javnih prihoda, Poresku upravu i Centralni registar obaveznog osiguranja. Naši klijenti su sa teritorije cele Srbije, odnosno postupak osnivanja ali i knjigovodstvenih usluga je moguć na daljinu, bez dolaska u Beograd.

Registracija privrednih društava

  1. sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena; informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase; o zapošljavanju i obavezama;
  2. osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu;
  3. otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci;
  4. izrada pečata;
  5. predaja Poreskoj upravi dokumentacije za PIB i poreski dosje i

Registracija promena statusa preduzeća

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajućih akata (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:

Likvidacija preduzeća

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.