na vrh

Usluge » Konsalting

Usluge konsaltinga, računovodstvene i knjigovodstvene usluge

KonsaltingUslugu konsaltinga razlikujemo od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije DATAPROFIT Računovodstvo koje se pruža u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Usluge konsaltinga

Konsalting podrazumeva sveobuhvatni pristup rešavanju poslovnog problema klijenta i sadrži fazu istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.

Ovde spada i kontinuirano praćenje, nadziranje i upućivanje u rad službe računovodstva koja radi u okviru klijentovog preduzeća u slučajevima kada je klijent funkciju računovodstva organizovao u svom sastavu, bez poveravanja operativnih poslova Agenciji.

Izrada biznis planova

Agencija DATAPROFIT Računovodstvo je obučena za izradu biznis planova, odnosno investicionih elaborata ili studija bilo za potrebe raznih kreditnih zahteva bilo za druge poslovne potrebe.