na vrh

Usluge » Osnivanje preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća i radnji - Računovodstvo i knjigovodstvo

Osnivanje preduzeća i radnjiOsnivanje preduzeća i radnji, kao uslugu, preporučujemo svim potencijalnim klijentima, jer osim same usluge osnivanja preduzeća ili radnje dobijate i važne savete vezane za početak poslovanja koje će biti u skladu sa Zakonom o računovodstvu i knjigovodstvu. Takođe, pored usluge samog osnivanja preduzeća i radnji u APR-u, mi pružamo i uslugu prijave pravnog lica u Upravu javnih prihoda, Poresku upravu i Centralni registar obaveznog osiguranja. Agencija DATAPROFIT Računovodstvo sarađuje sa klijentima sa teritorije cele Srbije, jer je postupak osnivanja preduzeća i radnji, kao i pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga, moguć i na daljinu, bez potrebe da klijent dolazi u Beograd.

Registracija privrednih društava

Registracija preduzeća i radnji, odnosno privrednih društava, predstavlja:

  • Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena, informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase, informacije o zapošljavanju i obavezama;
  • Izradu osnivačkog akta za preduzeća i overu u sudu;
  • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci;
  • Izradu pečata po potrebi;
  • Predaju dokumentacije za PIB i poreski dosije Poreskoj upravi

 

Registracija promene statusa preduzeća

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajća akta (odluke, ugovore i slično) i upisujemo u registar APR:

  • promenu poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
  • promenu podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
  • promenu podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
  • promenu kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

 

Likvidacija preduzeća

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.