na vrh

Rekreacija zaposlenih-poreski tretman

Vesti

Izmenom i dopunom Zakona o porezu na dohodak građana od januara 2019 god. ukinuto je plaćanje poreza za rekreaciju zaposlenih i team building.

Pravilnikom su uređeni uslovi korišćenja poreskih podsticaja za:

1. Izdatke za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,

2. Naknade troškova kolektivne rekreacije

3. Troškovi organizovanja sportskih aktivnosti - team building

Izdaci po osnovu rekreacije

- moraju biti dokumentovani,

- da se plaćaju sa računa poslodavca direktno na račun dobavljača,

- da su ovi izdaci regulisani i uređeni Opštim aktom poslodavca,

- da je rekreacija dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima,

  Kod team buildinga je pored napred navedenog potrebna i 

- odluka  poslodavaca koja sadrži svrhu i suštinu dešavanja, 

- kao i da  prisustvuje najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih

SLIČNI TEKSTOVI